Styrelsen:

Mattias Andersson, ordförande
Johan Nilsson, sekreterare
Kenneth Zetterström, ledamot
Nils Jonsson, ledamot
 

Kontaktperson:

Mattias Andersson, 070-669 65 75

Provledare jägarexamen:

P-O Eriksson, 070-3279871

Mikael Höglund, 070-5383967

Håkan Hansson, 070-6401128

Skriv till oss